راهگشای کارآموزان وکالت (در نقد کتاب «فن دفاع در امور حقوقی» نوشته احمد فتحی)
36 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم اجتماعی » اسفند 1380 - شماره 53 »(3 صفحه - از 21 تا 23)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی