شرح تجربه وکالت (در نقد کتاب «فن دفاع در امور کیفری» نوشته احمد فتحی)
37 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم اجتماعی »اسفند 1379 و فروردین 1380 -شماره 41 و 42»2 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی