چکیده مقالات به زبان انگلیسی
36 بازدید
محل نشر: مجله نامه مفید ش 24 / سال1379
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی