نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری
51 بازدید
محل نشر: صنعت بیمه » تابستان 1380 - شماره 62 »(24 صفحه - از 33 تا 56)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله سعی شده است به مواد مهم و در خور بحث قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347 اشاره گردیده و ضمن تبیین مفاهیم برخی از کلمات، مبانی حقوقی هریک نیز تحلیل شود.دلیل وجودی استثناها در این قانون و ضرورت وجود یا حذف برخی از استثناها و مواردی که شرکت بیمه حق رجوع به عامل زیان را برای بازیافت خسارت دارد، از جمله مسایلی است که مورد بحث قرار می‏گرد. بحث مهم چگونگی مداخله شرکت بیمه در دعاوی برای حفظ حقوق خود نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این مقاله است.دو پرونده از دعاوی مطرح شده در دادگستری نیز به نقد کشیده شده است تا قانون بیمه شخص ثالث را در بوته عمل نشان دهد.